Başkurt Dili Grameri

Dr. İsmet Biner

Bu kitabın tüm yayın hakları, İÜ Avrasya Enstitüsü’ne aittir. Bu kitap, yayın kurulunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen 5386 Sayılı Yasa’nın hükümlerine göre; hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve depolanamaz. Bilimsel araştırmalar için kurallara uygun alıntı ve atıf yapılabilir.